EDUCATIE

Prima etapă de înscriere în învățământul primar începe miercuri


Prima etapă de înscriere în învățământul primar începe miercuri

P24 | 2023-05-02 11:25

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar (clasa pregătitoare) începe miercuri şi se încheie pe 18 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, informează Agerpres.

Cea de-a doua etapă de înscriere este cuprinsă între 6 - 12 iunie. În această etapă, cererile de înscriere pot fi depuse/transmise la secretariatul unităţii de învăţământ de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Lista cu elevii înscrişi şi lista locurilor libere va fi afişată pe 31 mai (pentru prima etapă de înscriere) în unităţile de învăţământ şi pe site-ul fiecărui inspectorat şcolar.

Pe 15 iunie va fi afişată lista finală a copiilor înscrişi în clasa pregătitoare în fiecare unitate de învăţământ.

Pot fi înscrişi în clasa pregătitoare copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 - în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE).

Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie iar în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie - în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

"Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere", menţionează Ministerul Educaţiei.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal (părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului), copie şi original - certificatul de naştere al copilului, recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul), alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Criterii generale de departajare pe care şcolile le aplică în cazul în care numărul copiilor este superior numărului de locuri sunt: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi), existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte, existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

Criteriile specifice sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologia-cadru. Criteriile specifice sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc. Parerea ta...

Doresc sa comentez(Vezi versiunea pentru PC a articolului)

Vezi versiunea pentru PC

Puterea24.ro

Cotidian national de dezvaluiri. Singurul ziar aparut in perioada de criza.